Artikelindex

WAAR LEEFT DE KERK VOOR?

Pinksteren, het feest dat we pas hebben gevierd, is het begin van een beweging die de wereld door gaat. Die beweging wordt genoemd: de kerk. Waar gaat het om in die kerk? Hieronder volgt een deel van een langere tekst van Margriet Gosker, ‘Waar leeft de kerk voor’. Daarin komt heel wat voorbij, waardoor mensen kunnen zeggen: in die beweging wil ik meedoen.

Niet voor zichzelf leeft de kerk,

niet voor haar eigen bestwil,

maar met het oog op de wereld

zijn we als mensen van God,

als spoorzoekers van Jezus,

als dragers van de Geest

geroepen tot getuigenis en dienst,

tot het doen van gerechtigheid en barmhartigheid.

Om te leven uit de Schriften

als hoorders van het Woord,

die met recht de daad bij het Woord voegen

om het blijde nieuws te verkondigen van Jezus Messias,

het leven van de wereld.

Om verlorenen te zoeken,

afgedwaalden thuis te brengen,

verbrokenen te helen,

gewonden te verbinden,

zieken te versterken,

gebogenen op te richten,

het geschapene te hoeden,

de vrede te bewaren,

het kwaad te keren,

de Schepper te eren,

want wij zijn uw mensen

en Gij zijt onze God.

Tochtgenoten zijn wij allen,

tijdgenoten van elkaar,

lotgenoten in de wereld,

pelgrims in een lange stoet,

vrouwen en mannen

op weg naar het licht.

Niet een gemeenschap van gelijkgezinden of gelijkgestemden,

maar mensen, bezield door de kracht van de Geest.

Een lange stoet van mensen, de eeuwen door.

De stoet gaat door, samen op weg,

volhardend, hoopvol,

voorop het Lam,

op weg naar het Rijk,

de schone stad van vrede, vreugde en gerechtigheid

A. Bruin