ds. dr. P.J.M.A. van Ool Tynaarloo
Locatie De Olle Kerk
Collecte: Najaarszending
koffie drinken na de dienst