Ds. A. Bruin

De kerkdienst van zondag 29 september staat in het kader van de Vredesweek. Het thema luidt ‘Vrede verbindt over grenzen’. De kerkdienst wordt voorbereid door de Werkgroep Oecumene. In het landelijk materiaal wordt Genesis 28: 10-22 voorgesteld als lezing. Jakob is aan de grens van het land Kanaän en ziet in een droom engelen langs een ladder op en neer gaan. De lezing is afkomstig van de ‘Gedenkdag van Michaël en alle engelen’ (28 september).

Locatie De Olle Kerk
Collecte: diakonie