ds. A. Bruin

De nieuwe gemeenschap die vanaf Pinksteren in het boek Handelingen ontstaat, heeft als opvallende kenmerken dat mensen van alles met elkaar delen en dat ze gelijkwaardig zijn.

De brieflezing volgens het landelijke rooster voor 23 juni, Galaten 3: 23-29, brengt dat krachtig naar voren: Voor wie bij Christus horen,

“is er geen sprake meer van jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk en vrouwelijk,

want jullie zijn allen één in Christus Jezus.”

Paulus doorbreekt hier allerlei maatschappelijke onderscheidingen van zijn tijd. Mensen worden op een nieuwe manier verbonden. Want door het geloof in Jezus en onder invloed van de Geest is iets nieuws ontstaan. Wat heeft dit nieuwe geloof in Jezus en de Geest te zeggen te midden van de tegenstellingen in ónze tijd?

Locatie Elim
Collecte: Werelddiaconie