Artikelindex

MEDITATIE: ORIËNTATIE  

Een nieuw jaar zijn we een klein stukje ingetrokken. Hoe vind je daarin je weg? Proberen op goed geluk? Of is er een kompas om je te oriënteren, of een GPS-navigatiesysteem om te bepalen waar je je bevindt en welke hindernissen in het landschap te verwachten zijn?

Voor veel mensen in onze samenleving hebben vroegere richtingwijzers als religie, politieke overtuigingen of levensbeschouwing nog maar een beperkte of geen functie meer.

Als gevolg daarvan moet ieder zelf zijn weg zoeken. Maar dat is moeilijk, als er geen doelen in het leven meer zijn, als er geen hulpmiddelen zijn om duidelijk te bepalen wat juist is en wat niet. Persoonlijke tegenslagen en rampen in de samenleving komen des te harder aan, als er geen kader heeft om dat in op te vangen, als er geen besef is van méér is.

Christelijk geloof kun je zien als een geschiedenisverhaal. Het vertelt waar we vandaan komen en waar we heen mogen gaan. Het vertelt over de daden van God in het verleden, en wat we van Hem mogen verwachten in heden en toekomst. Er is een bestemming voor het persoonlijke leven en voor de wereld. Onderweg zijn er richtingwijzers om te bepalen wat goed en wat kwaad, zodat we niet verdwalen.

Aan tegenslagen zullen we niet ontkomen, maar ze zijn niet het laatste. Zoals Paulus zegt in II Korinthiërs 4: 8: “In van alles staan wij onder druk, maar we zijn niet in het nauw gebracht; we zijn om raad verlegen, maar niet radeloos; ter aarde geworpen, maar niet verloren.”

Er zijn oude schematische wereldkaarten waarin de toen bekende werelddelen zijn afgebeeld met in het centrum de stad Jeruzalem (hieronder van Heinrich Bünting, 16e eeuw).

Naamloos

We kunnen nu zeggen: dat was geen juiste voorstelling. Maar die kaarten vertellen nog iets anders: de wereldsamenleving heeft een hart. Vanuit de heilige stad Jeruzalem gaat de Torah uit voor de volken (Jesaja 2: 3). Als mensen zich daarop oriënteren zullen ze een goede levensweg vinden. Mogen wij in het nieuwe jaar bij dat kompas van de Torah leven! En mogen we hier en daar mensen om ons heen helpen om hun weg te vinden.

A. Bruin