Artikelindex

 

ZOEK DE STILTE   Het kindernevendienstproject op weg naar Pasen draagt de titel ‘Zoek de stilte’. Dat is passend, want de veertigdagentijd is bedoeld om meer stil te worden en bewuster te gaan leven. Met dagelijkse drukte en geluid in huis en winkels, van muziek, luidruchtige stemmen, de zoemende computer, kun je gaan verlangen naar een  stil plekje om tot jezelf te komen.
Stilte kan echter ook benauwen: uren die te langzaam verstrijken voor wie alleen in een woning is. Of een gespannen stilte tussen twee mensen, die niet met elkaar willen praten.  Stilte en spreken sluiten elkaar niet uit. Er kan stilte in een gesprek zijn, waarin je eerder gesproken woorden tot je laat komen, ze proeft, probeert te verstaan.
Je kunt in een gesprek ook stilte nemen, om na te denken, gedachten te ordenen, zodat je geen domme dingen gaat zeggen, maar welbewust gaat spreken.
Zo kan stilte volgen op spreken of eraan voorafgaan. Stilte en spreken versterken dan elkaar.
Zoals het tussen mensen gaat, zo is het ook tussen mens en God. Om Gods woorden
(een bijbeltekst, een lied) te gaan verstaan is stilte nodig. Om goed tot Hem te kunnen spreken (gebed) is het raadzaam om eerst stil te worden.  De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd in het jaar om stil te worden en om in die stilte de Stem van God te gaan horen.
De dichter Willem Barnard (Guillaume van der Graft) schreef over stilte het volgende gedicht (ook te vinden in het Dienstboek deel I, p. 1178, met daar een typefoutje in regel 5):  Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat,
een stilte die niet kan breken.Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet,
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.Ik hoop dat u in deze veertigdagentijd stilte vindt, om aldus voorbereid, straks het bericht van Pasen des te beter te kunnen verstaan. A. Bruin